PHP

Kako Postaviti Globalni Middleware za Sve API Rute u Laravelu

Kako Postaviti Globalni Middleware za Sve API Rute u Laravelu

Middleware u Laravelu predstavlja posrednika između zahtjeva korisnika i aplikacije. Oni se koriste za filtriranje ili manipulaciju zahtjevima prije nego što dođu do kontrolera. Postavljanje globalnog Middleware-a za sve API rute omogućava vam da primijenite određenu logiku na svaki API zahtjev u vašoj aplikaciji. U ovom blogu istražit ćemo tri opcije za postavljanje globalnog Middleware-a